Általános Szerződési Feltételek

hatályos: 2023. február 20-tól

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Cégnév: Life Expansion Team OÜ.

Cím: 10111 Tallin, Kesklinna linnaosa, Viru Väljak 2.

Magyar áfás adószám: 30598069-2-51

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar és az európai uniós jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF 2023. február 20-tól visszavonásáig van hatályban.

1.3. A Szolgáltató által forgalmazott étrend-kiegészítő termékek a Szolgáltatótól kizárólag elektronikus kereskedelemben, illetve a Szolgáltató klubtagsági rendszerének szabályai szerint vásárolhatóak meg.

1.4. A Szolgáltató a lifeexpansionteam.com oldalán bárki számára lehetővé teszi termékei megvásárlását. Emellett a Szolgáltató klubtagsági kedvezményprogramot is üzemeltet, melyhez a Tagok további regisztrációval csatlakozhatnak, és melynek további feltételeiről a Tagok a csatlakozáskor tájékozódhatnak.

1.5. Rendelni a megvásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezésével lehetséges. A megvásárolt termékek árának kiegyenlítése történhet postai utánvéttel, előre utalással, illetve bankkártyás fizetéssel. A megvásárolt termékek kiszállítása történhet postacímre, vagy ún. gyűjtőpontra.

1.6. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

1.8. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.9. Az elállási jog gyakorlásának szándékát a Fogyasztó a Szolgáltató megadott elektronikus címére küldött „Elállás” tárgyú levélben jelezheti, melyet a Szolgáltató 3 munkanapon belül feldolgoz, és válaszlevélben tájékoztatja a Fogyasztót az elállási jog gyakorlásának menetéről.

1.10. Szolgáltató a csomagoláson jelzettek szerint szavatosságot vállal. Minőségi vagy szavatossági probléma jelzésére a Szolgáltató elektronikus levelezési címén van lehetőség.

1.11. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest környéki törvényszék illetékességét.

1.12. Az ÁSZF-et a Szolgáltató a Fogyasztó tájékoztatásával egyidejűleg egyoldalúan megváltoztathatja.